Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Εξώσεις σε οφειλέτες - ενοικιαστές χωρίς δίκη,με διαδικασίες εξπρές!

Με διαδικασίες - εξπρές η αποβολή του ενοικιαστή που δεν πληρώνει τα ενοίκια στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Διαβάστε αναλυτικά τι θα ισχύει από εδώ και στο εξής...

Χωρίς τη διεξαγωγή δίκης θα μπορεί να γίνεται η αποβολή του ενοικιαστή που δεν πληρώνει τα συμφωνηθέντα μισθώματα.
Με την ίδια διαδικασία - εξπρές θα μπορεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να εισπράττει τα καθυστερούμενα μισθώματα.
Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στο να εισπραχθούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από καθυστερούμενη καταβολή μισθωμάτων και προβλέπονται στον νέο νόμο του υπουργείου Δικαιοσύνης (άρθρο 15) για τη δίκαιη δίκη, η εφαρμογή του οποίου άρχισε στις 2 Απριλίου 2012.
Ειδικότερα, με το Ν. 4055/2012 επήλθαν τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έτσι ώστε η αποβολή του δύστροπου μισθωτή, εκείνου δηλαδή που αρνείται να καταβάλει τα μισθώματα, να επιτυγχάνεται χωρίς τη διεξαγωγή δίκης, και χωρίς να χάνει και ο ενοικιαστής το δικαίωμα υπεράσπισής του. Η αποβολή θα υλοποιείται με τη δικαστική έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου.
Με την ίδια δικαστική διαταγή, ο δύστροπος ενοικιαστής καλείται να πληρώσει όχι μόνο τα καθυστερούμενα ενοίκια, αλλά και τα κοινόχρηστα, καθώς και τους λογαριασμούς οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) που τυχόν δεν έχουν πληρωθεί. Για τα τελευταία επεμβαίνει το δικαστήριο εφόσον η οφειλή τους αποδεικνύεται από έγγραφα.
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου παράλληλα πρέπει να κοινοποιήσει σχετικό εξώδικο στον ενοικιαστή  και να κατατεθούν στα δικαστήρια τα αναγκαία έγγραφα προκειμένου να εισπραχθούν τα οφειλόμενα μισθώματα.
Ο μισθωτής οφείλει μέσα σε 15 μέρες να καταβάλει τα μισθώματα για να μην εκδοθεί από τη δικαιοσύνη διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου